Vi hjälper dig med fastighetstillsyn fastighetslarm, SBA mm.


Vaktab verkar i och runt Vintrosa, Örebro och hjälper villaägare och företag med allt som har med fastighetskötsel att göra.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete


Vaktab hjälper dig med Systematiskt brandskyddsarbete i Örebro - SBA. Kontakta oss!

Exempel på uppdrag


Fastighetslarm

Fastighetsjour

Åtgärder vid elfel

Glasningar vid glaskross.

Låsöppningar

Stopp i avlopp

Störningsjour

Åtgärder vid vattenläckage

Kontakta oss